De kosten van de retournering zijn ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
De geretourneerde artikelen kunnen worden opgestuurd naar het volgend adres:

Baby International
Sluisstraat 42A
9581 JB Musselkanaal

Opdrachtgever is voorts verplicht Baby International te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. Baby International behoudt zich in die gevallen alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Indien je een artikel wilt ruilen of de bestelling wilt annuleren, kan dit altijd binnen 14 dagen na aflevering van je bestelling. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag, na aflevering van je bestelling. Zodra je het artikel naar ons terugstuurt zijn de verzendkosten voor je eigen rekening. Wanneer je de bestelling wilt annuleren zal het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending van de bestelling door ons binnen 14 dagen teruggestort worden. Deze termijn start op het moment dat je de bestelling terugstuurt.